امروز : چهارشنبه 2 بهمن ماه سال 1398 - 6:31

قوانین و مقررات سایت

قوانین سایت خونه پز

* خونه پز یک استارآپ محلی است که وظیفه تولید ،توزیع و فروش غذای سالم خانگی را بر عهده دارد.

*  حوزه فعالیت خونه پز در حال حاضر در سطح کرماننشاه می باشد.

*  کلیه سفارشات بر اساس پیک های طرف قرار داد انجام می شود.

*  با توجه به برنامه ریزی انجام شده از یک روز قبل امکان دریافت سفارش و تغییر و یا انصراف

از آن فقط تا ساعت 18 روز قبل از توزیع امکان پذیر است.

*  کلیه کد بانو های همکار خونه پز مسُولیت سلامتی غذاها را بر عهده دارند.

*  خط مشی خونه پز در خصوص کمیت و کیفیت ،تعامل با مشتریان می باشد.لذا تمامی

نظرات مشتریان در معرض دید همگان قرار می گیرد.

*  کاربر موظف است بهنگام تحویل غذا، تعداد و نوع غذای دریافتی را کنترل و تایید نماید و در

صورت  مغایرت در حضور پیک با خونه پز تماس بگیرد.

*  مسُولیت صحت و به روز آوری اطلاعات مندرج در حساب کاربری با کاربر می باشد.

* هر شخص حقیقی یا حقوقی مجاز به افتحاح یک حساب کاربری در خونه پز می باشد.

* بازدید از منازل کدبانوهای  خونه پز بر اساس چک لیست های ارزیابی و در طول دوره همکاری توسط کارشناسان سایت صورت خواهد پذیرفت .

* فرایند انتخاب کد بانوها بر اساس موفقیت در مسابقات آشپزی خونه پز صورت خواهد پذیرفت.

* کلیه غذاها قبل ازقرار گرفتن روی سایت از هر لحاظ مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تایید اجازه نمایش روی سایت را دارند.

* در طول دوره همکاری کد بانو ها با سایت خونه پز مرتب و به صورت تصادفی غذاها توسط کارشناسان خونه پزبررسی شده و چنانچه مشکلی در خصوص کیفیت و کمیت مشاهده نشود مجاز به ادامه همکاری می باشند.

* خونه پز رستوران نیست، غذاهای خونه پز توسط خانم های خانه دار در سطح شهر کرمانشاه و در منازل آنها تهیه می گردد.

*  هنگام سفارش ثبت یه شماره معتبر و قابل دسترس برای کاربران الزامی است.

*  مسُولیت وارد کردن اطلاعات اشتباه و غیر واقعی از قبیل نام و نام خانوادگی، آدرس و شماره تماس بر عهده کاربر می باشد.


چگونه می توان از بابت بهداشت آشپزو آشپزخانه و سلامت غذا، اطمینان خاطر داشت؟


از آنجایی که این موضوع برای خونه پز از حساسیت ویژه ای برخوردار است، لذا جهت اطمینان خاطر و کنترل وشده پیشگیری، خونه پز اقدامات زیر را انجام میدهد:

* نظارت بر بهداشت آشپز و آشپزخانه بصورت سرزده و هفتگی، توسط ناظران گروه خونه پز در روزهای از قبل پیش بینی نشده

* مامان های خونه پز ملزم به داشتن کارت بهداشت وسلامت هستند.

* بررسی و تکمیل کردن چک لیست مربوط به بهداشت آشپز و آشپزخانه، توسط کارشناس خونه پز

*  برگزاری دوره های آموزشی مربوط به نحوه رعایت بهداشت برای مامان ها توسط خونه پز در دوره های زمانی از پیش تعیین شده